دندان های نامرتب و روش های پیشگیری از آن

دندان های نامرتب یا شلوغی دندان ها یا بدجفتی (کراودینگ)، شرایطی است که وقتی فضای کافی برای رشد دندان های فرد (چه دندان های بالایی، چه دندان های پایینی و یا هر دو ردیف آن ها) وجود ندارد، ایجاد می شود. اگر دندان ها بیش از حد بزرگ باشند و به خوبی در فضای درون دهان جا نشوند،...