آیا شکر باعث ایجاد حفره دندان می شود؟

آیا این داستان قدیمی که "اگر شیرینی زیاد بخوری دندانت سوراخ می شود" واقعی است؟ یا پدر مادر ها هنگام عید به کودکان خود می گفتند تا در مهمانی ها هیجان زده نشوند؟! بعنوان پدر و مادر همیشه به دنبال این هستیم تا بهترین انتخاب را برای فرزندان خود داشته باشیم. سعی میکنیم با هر پاسخ منفی...