رنگ زبان به چه دلایلی تغییر می کند؟

زبان از گروهی از ماهیچه های قوی تشکیل شده که بخش مهمی برای عمل جویدن و تجزیه غذا هستند. ماهیچه ها توسط مواد تشکیل دهنده مخاط احاطه شده اند که این مواد حاوی برآمدگی های کوچکی به نام پاپیل (پرز) هستند. رنگ زبان بصورت طبیعی قرمز متمایل صورتی است. تغییر رنگ زبان به رنگ های سفید، زرد، قهوه...