فلوروزیس از استفاده بیش از حد فلوراید ناشی میشود

فلوراید چه می کند؟ فلوراید یک ماده معدنی بوده که با محکم کردن مینای دندان به استحکام آن کمک می کند. فلوراید همچنین تشکیل استخوان های جدید در طول زندگی را تحریک نموده و در نتیجه تا حد زیادی از پوکی استخوان نیز پیشگیری می کند. منابع غذایی حاوی فلوراید کدامند؟ غذاهای بسیار کمی دارای فلوراید هستند. استثناها شامل آب دارای...