آیا ژنتیک در سلامت دندان کودک تاثیر گذار است؟

رابطه ژنتیک و سلامت دندان کودک ژنتیک عامل مهم و تاثیرگذاری در زندگی کودک است، زیرا بسیاری از خصوصیات و ویژگی هایی که ما داریم، به دلیل وجود ژنتیک بوده و از والدین خود به ارث برده ایم، از جمله رنگ مو، رنگ چشم، اندازه قد، برخی بیماری ها و... یکی از آن موارد، سلامت و جنس دندان...