سکته مغزی و بهداشت دهان و دندان : آیا بین این دو رابطه ای وجود دارد؟

هر چهار دقیقه، یک نفر در آمریکا بر اثر سکته مغزی جان خود را از دست می دهد. مقالات علمی و دستاوردهای زیادی وجود دارد که نشان می دهد بهبود بهداشت دهان و دندان بر روی سلامت بدن تاثیرگذار است. اما تعجب آور خواهد بود اگر بدانیم بین بهداشت دهان و دندان و سکته مغزی نیز ارتباطی...


آیا سلامتی دندان ها بر زیبایی چهره تاثیرگذار است؟

دهان شما نه تنها جایی برای نشاندن لبخند است، بلکه دریچه ای به سوی سلامتی کل بدن نیز هست. بنابراین سلامتی دندان ها و بهداشتی نگاه داشتن دهان هم باعث بهبود سلامتی بدن شده و هم شما را جوانتر و زیباتر نگاه می دارد. دندان های تمیز، سفید و مرتب، شما را جوانتر نشان داده و دندان های...