بهداشت دهان و دندان حیوانات خانگی

بدیهی است که همگی شما عاشق حیوانات خانگی خود هستید و سلامتی آن ها برایتان بسیار مهم است، اما متاسفانه عده کمی به سلامت و بهداشت دهان و دندان حیوانات خانگیشان اهمیت می دهند و اکثرا آن را کاری غیر ضروری می دانند. درواقع باید گفت که اینطور نیست. بیماری های دهان و دندان، به خصوص بیماری لثه...