آیا سلامتی دندان ها بر زیبایی چهره تاثیرگذار است؟

دهان شما نه تنها جایی برای نشاندن لبخند است، بلکه دریچه ای به سوی سلامتی کل بدن نیز هست. بنابراین سلامتی دندان ها و بهداشتی نگاه داشتن دهان هم باعث بهبود سلامتی بدن شده و هم شما را جوانتر و زیباتر نگاه می دارد. دندان های تمیز، سفید و مرتب، شما را جوانتر نشان داده و دندان های...