تاثیرات آدامس جویدن بر دندان: جویدن آدامس خوب است یا بد؟

جویدن آدامس از زمان­ های باستان وجود داشته و در میان اقوامی مانند یونانی ها، مایاها و ملل آمریکای شمالی به صورت صمغ تنه درختان استفاده می شده و سپس به مردم اروپا رسیده است. امروزه برای ساخت آدامس از مواد مختلفی مانند الاستومر، رزین و موم در نسبت های مختلف و همینطور طعم دهنده ها، رنگ...