در مورد آبسه دندان و آبسه لثه چقدر می دانید؟ (قسمت دوم)

عوامل ایجاد آبسه دندان و آبسه لثه کدامند؟ چه نیروهایی در کنار هم موجب آبسه دندان و لثه، این عفونت فلج کننده میشوند؟ دو عامل اصلی می تواند موجب آبسه دندان و لثه شود. اولین (و رایج ترین) علت آن پوسیدگی شدید دندان است. این پوسیدگی تقریبا همیشه با یک رژیم غذایی نامناسب، شامل مقادیر زیادی شکر، غذاهای فراوری...


در مورد آبسه دندان و آبسه لثه چقدر می دانید؟ (قسمت اول)

آبسه چیست؟ آبسه دندان و آبسه لثه ، عفونتی در درون دندان و بین دندان و لثه است که درد آن می تواند خیلی ناگهانی آغاز شود. شاید به نظر خیلی ناگهانی باشد اما آبسه احتمالا سالها در حال شکل گیری بوده است. آبسه دندان و آبسه لثه چه تفاوتی دارند؟ دو نوع آبسه وجود دارد: آبسه دندانی و آبسه...